O firmě

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
 
     BANNER s.r.o. je česká firma, která vznikla v roce 1992. Již od založení se firma zabývala výrobou rozsáhlého sortimentu ODĚVŮ DO PŘÍRODY - oděvů pro myslivce, lesníky, turistiku a volný čas a od roku 1994 svůj výrobní sortiment rozšířila o mnoho typů ODĚVŮ PRO BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY - uniforem pro pracovníky bezpečnost.služeb, městských policií atd. V současnosti je firma BANNER s.r.o. největším specializovaným výrobcem oděvů do přírody a výrobcem uniforem pro bezpečnostní složky v České republice.
 
     Firma sídlí ve vlastních prostorech v Sezimově Ústí I. Zde firma vybudovala areál, kde jsou soustředěny sklady, část výrobních provozů, dále všechna administrativní, technická a obchodní oddělení i vedení společnosti. Pro zákazníky je zde k dispozici vzorkovna s plným sortimentem výrobků společnosti. Další výrobní a skladové provozy jsou na dalších místech v ČR. Firma vlastní také několik maloobchodních prodejen.
 
     Výrobní sortiment firmy zahrnuje standardní sortiment oděvů představený v této internetové prezentaci, ale i oděvy vyráběné dle specifických požadavků zákazníků, a to v malých i velkých sériích. Standardní typy oděvů má firma připraveny v dostatečném množství k okamžitému prodeji ve vlastních velkoobchodních prodejních skladech, které jsou průběžně doplňovány z výroby.
 
     Firma BANNER s.r.o. zajišťuje vývoj a technickou přípravu svého výrobního programu vlasními kapacitami. Jako VÝROBCE SE ŠIROKÝM TECHNICKÝM ZÁZEMÍM je schopna průběžně inovovat své výrobky, vyhledávat a používat nové kvalitní materiály a technologie. Oděvy-výrobky firmy BANNER s.r.o. procházejí důslednou výstupní kontrolou kvality, ale kvalita výrobků je kontrolována i v průběhu výroby.
Naše výrobky patří u zákazníků k oblíbeným díky své funkčnosti, kvalitnímu zpracování a eleganci.
 

Sortimentní skladba výrobků
Základní sortiment výrobků společnosti je možno rozdělit do 4 skupin:
 
1. oděvy-uniformy pro bezpečnostní služby a ostrahy, městské policie, zásahové jednotky policie apod. vČ. doplňků
2. oděvy pro lesnictví, lovce, rybáře, turistiku apod.

3. profesní oděvy dle specificKÝCH požadavku - pro řidiče, montéry, obchodní zástupce, obsluhy, prodavače atd.
4. společenské a ostatní oděvy dle požadavků zákazníků
 

Obchodní strategie společnosti
     Hlavním obchodním záměrem společnosti je vytvářet a udržovat nabídku uvedených standardních typů oděvů v plném sortimentu, vč. pružné reakce na trendy a potřeby zákazníku při doplňování tohoto sortimentu. Výrobky jsou vyráběny z kvalitních materiálu a kvalita zhotovení podléhá důsledné kontrole.
Široký sortiment a standardní dobrá kvalita výrobků je hlavním důvodem významné pozice firmy BANNER s.r.o.na tuzemském trhu a úspěchů na zahraničních trzích.
Kromě typů oděvů ze standardní nabídky jejichž základní zásoba je udržována pro zákazníky ve skladu, společnost nabízí realizaci různých zakázek na výroby oděvů dle požadavku zákazníka.
 
     Přípravu a realizaci těchto zakázek umožňuje vybudované silné technické zázemí společnosti - konstrukce střihové dokumentace, technologická příprava výroby, vzorková dílna atd. Díky kvalitnímu technickému zázemí a dostatečné variabilní kapacitě výroby společnost může realizovat malo i velkoobjemové zakázky dle požadavku.